fbpx

Consultanta in domeniul protectiei mediului

Autorizatia de mediu

Este necesara in momentul inceperii functionarii unui obiectiv sau a unei linii tehnologice noi. De asemenea, la expirarea perioadei de valabilitate a autorizatiei de mediu, este necesara obtinerea unei reinnoiri a acesteia.autorizatia de mediu

La solicitarea unei autorizatii de mediu sau, dupa caz, cu minimum 45 de zile inainte de expirarea unei autorizatii de mediu existente, titularul activitatii este obligat sa depuna la ACPM un dosar cuprinzand urmatoarea documentatie:Fisa de prezentare si declaratie, procesul-verbal de constatare a respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu intocmit potrivit Ord. 860/2002, cerere de autorizare, dovada anuntului, etc.
Pentru asistenta completa in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pretul este de 550 Euro . [highlight bg=”#DDFF99″ color=”#000000″]In acest pret intra tot ce tine de autorizarea de mediu sau revizuirea acesteia; dvs doar ne puneti la dispozitie documentele solicitate si veti primi autorizatia la final. Restul tine de noi [/highlight]( Pretul este negociabil in functie de complexitatea firmei)

 

Acord de mediu:

Este necesar inainte de inceperea constructiei unui obiectiv nou (locuinta, hala de productie, cladire de birouri), a unei noi linii de productie, la schimbarea tehnologiei deja existente sau chiar la incetarea activitatii unui obiectiv.
Pentru obtinerea unui acord de mediu, dosarul ce va fi inaintat Agentiei de Protectie a Mediului poate sa contina: o cerere, o fisa tehnica, un memoriu tehnic sau un studiu de evaluare a impactului asupra mediului.

 

Autorizatia de gospodarire a apelor:

Orice agent economic care desfasoara activitati ce presupun utilizarea apei are obligatia de a obtine: – un aviz de gospodarire a apelor.

 • Este necesar in faza de proiectare si reglementeaza regimul lucrarilor si activitatile cu efecte potential negative asupra apelor( sisteme de irigatii, proiecte de reabilitarea si reforma sistemelor de irigatii. – o autorizatie de gospodarire a apelor.
 • Necesar a se obtine dupa punerea in functiune sau exploatarea lucrarilor ce fac obiectul avizului de gospodarire a apelor. – un accept de evacuare.
 • Necesar a se obtine de la detinatorul sistemului de alimentare cu apa si de canalizare – epurare (de exemplu ApaNova pentru Bucuresti). – un program de etapizare,

 

 Managementul deseurilor – Evidenta gestiunii acestora este obligatorie conform cu L 211 / 2011 si HG 856/2002. Amenda pentru lipsa acestora ajunge la suma de 40.000 de lei. In aceasta categorie va oferim:

 • proceduri privind identificarea, codarea, colectarea si depozitarea selectiva a deseurilor pe categorii, proceduri pentru colectarea selectiva a deseurilor, instruire pentru angajati
 • completarea la zi in cadrul operatorului economic a evidentei gestiunii deseurilor
 • raportarea catre institutiile abilitate a informatiilor privind gestiunea deseurilor, conform legislatiei in vigoare
 • realizarea obiectivelor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje
 • valorificarea sau eliminarea deseurilor prin contactarea societatilor de profil abilitate
 • verificarea contractelor privind eliminarea deseurilor;

Conformare legislativa

Realizam identificarea problemelor si necesitatilor pentru conformarea cu legislatia de protectia mediului.
Audit de Mediu / Audit de deseuri – instrument managerial de evaluare sistematica, documentata, periodica si obiectiva a performantei organizatiei, a sistemului de management si a proceselor destinate protectiei mediului, cu scopul:
a) de a facilita controlul managementului practicilor cu posibil impact asupra mediului;
b) de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor si tintelor de mediu ale organizatiei;
Verificarea conformarii cu legislatia de mediu, cu precadere la instalatiile si echipamentele identificate ca surse potentiale de poluare.
Aceasta obligatie a tuturor agentilor economici este prevazuta de L 211 / 2011. Amenda pentru nerealizarea auditului de deseuri este de 30.000 de lei

Indeplinirea obligatiilor eclarative in ceea ce priveste protectia mediului:

Fondul pentru mediu : Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu se completeaza si se depune sau se transmite de catre persoanele juridice care au calitatea de contribuabil la bugetul Fondului pentru mediu, potrivit legislatiei in vigoare.
Depunerea sau transmiterea Declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu se realizeaza de contribuabilii persoane juridice, cumulat, atat pentru activitatea proprie, cat si pentru activitatea entitatilor fara personalitate juridica ale acesteia.
 1. Dintre acestea amintim : Contributia pentru ambalajele introduse pe piata interna, pentru anvelope uzate, exploatarea fondului forestier, a uleiurilor uzate, 3% deseuri feroase si neferoase,  etc.
 2. Declaratiile catre APM;

 

 

Numele (obligatoriu)

Adresa de email (obligatoriu)

Numarul de telefon

Mesaj

captcha

Introdu codul de mai sus