Consultanta in domeniul protectiei mediului

 Managementul deseurilor – Evidenta gestiunii acestora este obligatorie conform cu L 211 / 2011 si HG 856/2002. Amenda pentru lipsa acestora ajunge la suma de 40.000 de lei. In aceasta categorie va oferim:

  • proceduri privind identificarea, codarea, colectarea si depozitarea selectiva a deseurilor pe categorii, proceduri pentru colectarea selectiva a deseurilor, instruire pentru angajati
  • completarea la zi in cadrul operatorului economic a evidentei gestiunii deseurilor
  • raportarea catre institutiile abilitate a informatiilor privind gestiunea deseurilor, conform legislatiei in vigoare
  • realizarea obiectivelor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje
  • valorificarea sau eliminarea deseurilor prin contactarea societatilor de profil abilitate
  • verificarea contractelor privind eliminarea deseurilor;

Conformare legislativa

Realizam identificarea problemelor si necesitatilor pentru conformarea cu legislatia de protectia mediului.
Audit de Mediu / Audit de deseuri – instrument managerial de evaluare sistematica, documentata, periodica si obiectiva a performantei organizatiei, a sistemului de management si a proceselor destinate protectiei mediului, cu scopul:
a) de a facilita controlul managementului practicilor cu posibil impact asupra mediului;
b) de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor si tintelor de mediu ale organizatiei;
Verificarea conformarii cu legislatia de mediu, cu precadere la instalatiile si echipamentele identificate ca surse potentiale de poluare.
Aceasta obligatie a tuturor agentilor economici este prevazuta de L 211 / 2011. Amenda pentru nerealizarea auditului de deseuri este de 30.000 de lei

Indeplinirea obligatiilor eclarative in ceea ce priveste protectia mediului:

Fondul pentru mediu : Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu se completeaza si se depune sau se transmite de catre persoanele juridice care au calitatea de contribuabil la bugetul Fondului pentru mediu, potrivit legislatiei in vigoare.
Depunerea sau transmiterea Declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu se realizeaza de contribuabilii persoane juridice, cumulat, atat pentru activitatea proprie, cat si pentru activitatea entitatilor fara personalitate juridica ale acesteia.
  1. Dintre acestea amintim : Contributia pentru ambalajele introduse pe piata interna, pentru anvelope uzate, exploatarea fondului forestier, a uleiurilor uzate, 3% deseuri feroase si neferoase,  etc.
  2. Declaratiile catre APM;

 

 

Numele (obligatoriu)

Adresa de email (obligatoriu)

Numarul de telefon

Mesaj

captcha

Introdu codul de mai sus

ro_RORomanian